Categorie archief: Theorie

Theoretische onderwerpen van het zeilen

Optimale zeilstand

Wat is de optimale zeilstand?

Hoe vang ik maximaal wind?

Hoe weet ik dat mijn zeilen goed staan ten opzichte van de wind?

Daar is maar 1 antwoord op mogelijk:

[important]De optimale zeilstand = je zeilen net zolang laten vieren totdat het voorlijk van de zeilen net niet tegenbolt [/important]

Het voorlijk is de voorkant van het zeil, van halshoek tot de tophoek. Vaak begint zowel het grootzeil als de fok bij de halshoek, zachtjes tegen te bollen.

Dit proces houdt nooit op! Niet alleen als je van koers verandert, maar altijd! Ook de wind kan van richting veranderen (luwte van bomen, verandering van vaargebied). Dus, pas je zeilstanden daarop aan.

Wedstrijdzeilers zijn dan ook extra geconcentreerd op hun zeilstanden, want het beïnvloedt hun snelheid in grote mate.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/optimale-zeilstand/

Oploeven en afvallen

Wat betekent oploeven en afvallen ?

Afvallen is toch iets met gewichtsreductie? Gewicht verliezen toch?

Ja, ook.

In de zeilsport betekent het ook wat anders:

[important]Afvallen = de boot van de wind af draaien[/important]

ofwel: de punt van de boot draait van de wind af.

in zeiltermen heet het: ‚ruimer’ varen/zeilen.

De zeilen laat je vieren totdat ze aan het voorlijk net niet tegenbollen. Dat is de juiste zeilstand.

Over het algemeen betekent dat dat de boot wat in snelheid gaat toenemen.

 

[important]Oploeven = de boot naar de wind toe draaien[/important]

ofwel: de punt van de boot draait naar de wind toe.

in zeiltermen heet dat: ‚scherper’ varen/zeilen.

De zeilen trek je wat aan totdat ze aan het voorlijk niet meer tegenbollen. Dat is de juiste zeilstand.

Over het algemeen betekent dat dat de boot (ietsje) meer gaat hellen en tegelijkertijd neemt de snelheid wat af.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/oploeven-en-afvallen/

Wat is de snelste zeilkoers?

Wat is de snelste zeilkoers van een zeilschip?

Dat is afhankelijk van het ontwerp van het schip; dat in grote mate wordt bepaald door de romp van de boot.

Gek genoeg is dat niet voor de wind, hoewel je dat wel zou verwachten.

Over het algemeen geldt dat de zeilkoers in het gebied tussen halve wind en ruime wind de snelste zeilkoers is.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/snelste-zeilkoers/

Leren zeilen in 10 minuten

Zo, da’s snel!

Helaas is het nog niet mogelijk om in 10 minuten compleet te leren zeilen. In de toekomst krijg je wellicht een soort stekker in je nek geduwd waarna er een “zeilinstruktie programma” naar je hersenen wordt ‘gedownload’. Zou soms wel eens makkelijk zijn. Echter, zover is het nog niet.

Enfin, ondertussen is het leuk om te zien hoe Bart gaat leren zeilen als ‘ie meevaart op een catamaran. En daarvan is een videoverslag van gemaakt van ruim 10 minuten. Enkele essentiële zeiltermen en -begrippen worden eigentijds uitgelegd in rap tempo. Ook de zeilstanden, oploeven en afvallen worden goed uitgelegd En wat doe je bij omslaan? Je ziet het hier. Must see!

De video is een uitzending van ‘Het Klokhuis’, een educatief televisieprogramma voor kinderen en daarmee prima geschikt voor consumptie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/leren-zeilen-in-10-minuten/

Binnen de wind varen

Binnen de wind. Wat is dat nu weer?

Als je voor de wind zeilt heb je de wind in de rug. Afvallen kan dan niet meer; je kan immers niet meer afvallen dan voor de wind.

[warning]Door toch meer door te draaien (door nog meer af te vallen), komt de wind uit de richting waar ook grootzeil staat![/warning]

Dat kan zeker bij veel wind gevaarlijk zijn, met name als je er niet op bedacht bent. Dan krijg je een klapgijp.

Niet echt een koers maar wordt vaak in verband gebracht met gijpen. De gijp ‘lukt’ namelijk altijd als je ietsje binnen de wind vaart. Het grootzeil komt dan ‘mooi over’. Als je erop bedacht bent tenminste en een gijp aan het voorbereiden bent..

kijk eens op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnen_de_wind

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/binnen-de-wind/

Zeiltermen, begrippen en woordenlijst

Words

Elk vakgebied / hobby kent zijn eigen termen, begrippen en woorden. Zo ook op het water in het algemeen en in de zeilboot in het bijzonder.

Hieronder een lijst van de belangrijke zeiltermen, begrippen en woorden met de betekenis erachter.

 

 

A

Aan de wind:             Koers waarbij de wind schuin van voren komt

Aanslaan:                  Vastmaken van een lijn; landvast, val, sleeptros, ankerlijn, zeil (fok of grootzeil)

Aanmeren:                Foutieve term, het is afmeren.

Achterlijker dan dwars:     Meer vanachter dan dwars op de boot. (Gevorderen)

Achtergrondpeiling:           Een manier om te bepalen of je stilligt midden op het water, bijvoorbeeld met ankeren. (Gevorderen) 

Afvallen:                   De boeg van de wind afsturen (tegengesteld = oploeven).

Afhouden:                Schade vermijden door de boot tegen te houden.

 

B

Bak:                             Een zeil staat “bak” als de wind er van de verkeerde kant inblaast.

Bakboord:                Linkerzijde van de boot als u met het gezicht naar de boeg staat.

Beleggen:                  Het zo vastzetten van een lijn op een bolder of kikker dat hij makkelijk weer los te maken is.

Beneden langs        Aan de lijzijde passeren

Benedenwinds:       Een positie waar de wind heen waait.

Bezeild:                       Zie: te bezeilen

Binnen de wind zeilen: Voor de windse koers waarbij de giek een tikkeltje aan loef staat. (gevaarlijk !)

Blok:                          Scheepsbenaming voor een katrol.

Boot:                          Zeevaart: boot is bijboot, schip is groot vaartuig. Binnenvaart boot kan zich zelfstandig voortbewegen, schip niet. In samenstelling is het altijd boot: dus zeilboot, stoomboot, loodsboot, veerboot etc.

                                   Maar gek genoeg weer wel voorschip, achterschip.

Bovenwinds punt:    Een positie waar de wind vandaan komt.

Bovenlangs:               Aan de loefzijde passeren

Buikdenning:          Zie denning.

Buiswater:                Over de boeg van de boot opspattend water

Bijliggen:                  Stilliggen van een zeilboot aan de wind; fok bak, grootzeil midscheeps doorgezet, roer lij.

Bijdraaien:               Stilliggen van een zeilboot door de kop in de wind te draaien.

 

C

Casco:                        Kale romp van de boot

CWO:                      Commissie watersport opleidingen; opleidingseisen en examens varen.

 

D

Deinzen:                   Achteruit zeilen

Denning:                 Vlonder op de bodem (buikdenning) waarover gelopen kan worden.

Diepgang:               De afstand van de waterlijn tot het onderste punt van de kiel.

Dirk:                          De lijn waarmee de giek wordt opgehaald (ook kraanlijn genoemd)

Doft:                          Zitplanken van boord tot boord voor de roeiers

Dol:                            Vorkvormige houder waarin de roeier zijn riem plaats om te roeien.

Doorzetten:             Schoten of vallen (te) strak zetten.

Drift:                         Zijdelings wegdrijven van een boot, wordt ook verlijeren genoemd.

Dukdalf:                   In het water geplaatst hekwerk/paal om af te meren.

Dwarspeiling:        Methode om de positie te bepalen, m.b.v. achterlijker dan dwars

 

E

Etiquette:                  Gedragsregels, vaaretiquette: gedragregels voor opvarenden.

 

F

Fender:                     Stootkussen of stootwil.

Fok:                            Driehoekig voorzeil aan de voorstag

Fokkenschoot:      Lijn om de fok mee te bedienen

 

G

Gaffel:                       Rondhout om de bovenkant van het zeil uit te houden.

Gestrekte koers:   Evenwijdig varen aan de as van het vaarwater.

Giek:                          Rondhout om de onderkant van het grootzeil uit te houden.

Gieren:                     Slingerbeweging (horizontaal) om een anker of sleeptros

Grootschoot:         Schoot van het grootzeil

Gijpen:                     Voor de wind “wenden”, waarbij het grootzeil met een zwaai overkomt.

 

H

Halve wind:               Dwars op de boot inkomende wind.

Helmstok:                 Houten stok voor de bediening van het roer.

Hogerwal:                 De wal waar de wind vandaan komt

Hoog aan de wind:   Een koers zeilen , waarbij de windhoek t.o.v van de zeilen zo klein mogelijk is.

 

I

In de wind:                Koers met de wind recht van voren, een koers die niet te bezeilen is

 

J

Jagen:                         Het met een lijn door mens of dier voorttrekken van een boot over het jaagpad

 

K

Kiel:                           Vast onder de boot hangend vleugelvormig onderdeel, dat als

contragewicht dient en om de het verlijeren tegen te gaan (in de lelievlet spreken we van het midzwaard i.p.v. de kiel)

Killen:                       De wind blaast te veel langs het zeil waardoor het minder voortstuwing geeft, het betreffende zeil zal een bolling geven aan de verkeerde kant, ook wel tegenbollen genoemd of killen van het zeil.

Klapgijp:                  Ongecontroleerde gijp.

Knoop:                      Snelheidsmaat; 1 knoop=1 zeemijl per uur=1852 meter per uur.

Knijpen:                   Het zo hoog aan de wind zeilen dat het ten koste gaat van de snelheid

Kraanlijn:                Zie “Dirk”

Koers:                       Richting waar de boot naar toe gestuurd wordt.

Krabben:                 Het anker wordt over de bodem getrokken zonder dat het zich erin vastzet

Krimpen:                Windrichting verandering tegen de wijzers van de klok in.

Kruiphoogte:        Afstand van de waterlijn tot het hoogste punt van de boot.

Kruisen:                  Zie “Laveren”.

 

 

L

Lagerwal:                  De wal waar de wind naar toe waait.

Landvast:                  Lijn voor het vastleggen van de boot.

Laveren:                    Afwisselend over bak- en stuurboord zeilen om een bovenwinds gelegen positie te bereiken, ook wel opkruisen genoemd.

Lij:                               De kant waar de wind naar toe waait.

Lijgierig:                   De neiging van de boot om van de wind af te draaien

Loef:                           De kant waar de wind vandaan komt.

Loefgierig:               De neiging van de boot om naar de wind toe te draaien.

Lopend want:         Al het lopende touwwerk dat bedoeld is voor de zeilen

Lummel:                   Draaibare verbinding tussen mast en giek

Lijk:                           (Verstevigde) randen van het zeil.

 

M

Marllijn:                   Het touw waarmee een zeil aan het rondhout wordt vastgemaakt

Mik:                            Steun voor de giek en gaffel als er afgetuigd is.

 

O

Onder zeil:               Varend met gehesen zeilen, zonder andere voortstuwing

Oploeven:                 De boeg naar de wind toedraaien

Opkruisen:               Zie: “Laveren”

Over bakboord:     De koers met de giek aan bakboord.

Over stuurboord:     De koers met de giek aan stuurboord.

Overstag gaan:       Het door de wind varen, waardoor de zeilen over de andere boeg moeten worden gezet.

 

P

Planeren:                  Toestand dat de boot min of meer over het water scheert.

 

R

Rak:                           Deel van een (wedstrijd)baan tussen twee merktekens of recht stuk water of tussen twee bochten

Ree:                           Uitvoering commando voor het overstag gaan (fok wordt gevierd, niet losgelaten!)

Reven:                     Zeiloppervlak verkleinen d.m.v. een bindrif of een rolrif

Rompsnelheid:    Maximale snelheid die een niet planerende boot kan bereiken.

Ruime wind:          Koers waarbij de wind schuin van achteren komt.

Ruimen:                  Windrichting verandering met de wijzer van de klok mee.

 

S

Schiemannen:        Het maken van knopen en splitsen in een touw.

Schiften:                   Wisselende verandering van de windrichting.

Schip                         Zie boot.

Schijnbare wind:     Resulterende windrichting als gevolg van de werkelijke wind en

bootsnelheid.

Schoot:                      Lijn waarmee de stand van de zeilen geregeld worden.

Slag:                          De gezeilde afstand tussen (tweemaal) overstag gaan.

Spring:                     Landvast van voorschip (/achterschip) naar de wal bij het achterschip (/voorschip)

Stag                           (staal) kabels die de mast ondersteunen

Staand want:         Alle vaststaande lijnen en staaldraad.

Strijken v.d. zeilen:            Het laten zakken van de zeilen.

 

T

Takeling:                  Een takeling zorgt ervoor dat het uiteinde van een touw niet afrafelt, dit kan door een oogsplits, een Spaanse takeling of een benaaide takeling er in te maken. Let op: afsmelten/afbranden is niet de beste oplossing!

Te bezeilen:            Een positie is te bezeilen (bezeild) wanneer de boot er zonder laveren heen kan varen.

Tegenbollen:          Zie killen.

Teltales:                   Kleine draadjes aan het zeil om de windstroom erlangs te kunnen volgen.

Trimmen:               Het zo gunstig mogelijk afstellen van de zeilen, mast, roer, zwaard en gewichtsverdeling van de boot.

 

V

Val                              Lijn waarmee de zeilen gehesen worden.

Verlijeren:              Dwarsscheeps wegdrijven als gevolg van de wind. (Heet ook drift)

Voor de wind:        Koers waarbij de wind vrijwel van achteren komt.

Vaantje:                   De windwijzer bovenop de mast, die de richting van de schijnbare wind aanwijst.

 

W

Waterlijn:                 De scheidingslijn tussen water en lucht op een boot.

Waterverplaatsing: Het volume van de verplaatste hoeveelheid water door de boot.

Werkelijke wind:     De wind (richting en kracht) die men voelt als u op de wal staat, ook wel ware wind genoemd

 

Z

Zeilteken:                 Merk/type aanduiding van het zeilschip.

Zelflozer:                  Klepje in de boot waar het water vanzelf uitstroomt als de boot voldoende vaart maakt.

Zog:                            Schuimend of kolkend waterspoor achter de boot.

Zwaard:                    Een plank of metalen plaat onder water bij een zeilboot om het verlijeren tegen te gaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/zeiltermen-begrippen-en-woordenlijst/

Zeiltheorie – Zeiltermen

 Wat betekenen al die zeiltermen?

Wat praten ze toch gek op het water !
Wat betekenen termen als:
Stuurboord, bakboord, hoge kant, lage kant, loef, lij, loefzijde, lijzijde, oploeven, afvallen, onder, boven, onderlangs, bovenlangs, hogerwal, lagerwal?

In deze video wordt het allemaal uitgelegd in dit tweede onderdeel uit de serie ‘Zeiltheorie voor beginnende zeilers’.

 

En wat beteken termen als :

Optuigen, aftuigen, zeilklaar, nachtklaar, aanslaan, opdoeken, hijsen, strijken, reven?
Je ziet het in onderstaande video.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/zeiltermen-2/

Driftbeperking – kiel en gebruik van het roer

Wat is drift en driftbeperking en wat kun je er tegen doen?

Drift

Als er geen kiel of zwaard zou zijn, zou de boot met de wind ‘mee-driften’; de boot wordt het de wind meegeblazen. ‘Verlijeren’ wordt dat genoemd; de boot wordt naar ‘lij’ geblazen door de wind.
Als je een ruime koers vaart (voor de wind of ruime wind) werkt dat in je voordeel, maar als aan de wind vaart om een hoger gelegen punt te bereiken werkt dat in je nadeel.

Driftbeperking en driftbeperkende middelen

Vandaar dat er een ophaalbaar zwaard of een vaste kiel onder de zeilboot zit. Het zorgt ervoor dat boot niet zo makkelijk met de wind wordt meegeduwd terwijl het wel makkelijk in voorwaartse richting door het water snijdt.
Ook de romp van de boot en het roer zijn driftbeperkende middelen.

Roergebruik bij overstag

Het roerblad kennen we dus als middel om mee te sturen en het beperkt deels drift.
Echter, als je stuurt met het roer, remt het enigszins in voorwaartse richting. Om de vaart in de boot te houden is het zaak het roer alleen te gebruiken om richting te corrigeren. Sturen doe je hoofdzakelijk met je zeilen.

In de onderstaand filmpje wordt het haarfijn uitgelegd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/driftbeperking-kiel-en-gebruik-van-het-roer/

Zeiltheorie – Krachten op een zeilboot

Welke krachten werken er op een zeilboot? En hoe kun je er gebruik van maken?

Het zesde onderdeel in de serie ‘Zeiltheorie voor beginnende zeilers’.
In dit onderdeel wordt uitgelegd welke krachten er op een boot werken en hoe je daar gebruik van kan maken naast het roer. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het kan dat een zeilboot vooruit komt, met name schuin tegen de wind in.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/krachten-op-een-zeilboot/

Zeiltheorie – Voorrangsregels op het water

Wie heeft er voorrang op het water?

Het vijfde onderdeel in de serie ‘Zeiltheorie voor beginnende zeilers’.
Wie heeft er voorrang op het water en wanneer? En waarom? Wat zijn de regels en hoe kun je ze eenvoudig toepassen? Je ziet het in deze video.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zeiluniversiteit.nl/zeiltheorie-voorrangsregels-op-het-water/

Oudere berichten «